Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Program ten jest realizacją deklaracji Premiera RP Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej.

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w: szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum; szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej; szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki; w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” będzie można złożyć elektronicznie już od 1 lipca 2018r. poprzez:

– stronę MRPiPS: empatia.mrpips.gov.pl.

–  bankowość elektroniczną.

W wersji papierowej wniosek można będzie składać od 1 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Wniosek o świadczenie dobry start należy złożyć do 30 listopada! Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.