APEL O POMOC

                                             APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW Z WIERZEI

W dniu 20 października 2018 r. wybuchł pożar w domu wielorodzinnym, w wyniku, którego pięć rodzin straciło dach nad głową.

Dlatego Wójt Gminy Duszniki zwraca się do wszystkich, którzy nie są obojętni na los dotkniętych nieszczęściem z apelem o pomoc poszkodowanym w formie wsparcia finansowego.

Pomoc finansowa może zostać przekazana na specjalnie utworzone konto.

Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom z Wierzei

27 9072 0002 2011 1104 3164 0001

W sprawie pomocy pogorzelcom można się kontaktować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, tel. 61 29 19 080, 61 29 19 128.