INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach informuje

o możliwości składania wniosków: Dobry start ( 300+), świadczenie wychowawcze ( 500+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia „Dobry Start” 300+ można składać od 1 lipca 2019 r.wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2019 r.  również w wersji papierowej.

O 1 lipca 2019 r. powyższe wnioski można składać online między innymi przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 r.ż., bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie prawa świadczenia wychowawczego (500+ ) i do świadczenia „Dobry Start” ( 300+) nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będzie ona wydana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, a także w sprawach o nienależnie pobrane świadczenie.

Zgodnie z przepisami prawnymi informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego ( 500+) oraz świadczenia dobry start ( 300+), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach będzie przesyłać tylko wtedy, gdy we wniosku będzie podany adres poczty elektronicznej.

W okresie świadczeniowym 2019/2020 zmienia się kryterium dochodowe rodziny uprawniające do ustalenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 725 zł na 800 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

Tabela informująca o terminach wypłaty świadczeń w zależności od terminu złożenia wniosków.

  Wniosek Ustalenia prawa i wypłata
 

 

 

Świadczenia rodzinne

 Od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

 

Do dnia  30 listopada
od dnia 1 września do dnia 31 października

 

Do dnia 31 grudnia

 

Od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia Do ostatniego dnia lutego następnego roku
 

 

 

Fundusz alimentacyjny

Od 1 lipca do  dnia 31 sierpnia Do 31 października
Od 1 września do 30 września Do 30 listopada
Od 1 października do 31 października Do 31 grudnia
Od 1 listopada do 30 listopada Do 31 stycznia następnego roku
Od 1 grudnia do 31 stycznia Do ostatniego dnia lutego następnego roku
 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze

Od 1 lipca do 31 sierpnia Do 31 października
Od 1 września do 30 września Do 30 listopada
Od 1 października do 31 października Do 31 grudnia
Od 1 listopada do 30 listopada Do 31 stycznia
Od 1 grudnia do 31 stycznia Do ostatniego dnia lutego następnego roku
 

Świadczenie ,,Dobry start’’

 Od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

 

Do dnia  30 września
Od 1 września do 30 listopada 2 miesiące od złożenia wniosku