Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach informuje o możliwości składania wniosków: Dobry start ( 300+), świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Od 1 lipca 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach zaprasza do składania wniosków na świadczenia Dobry start, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.

Od 1 lipca 2020 r. powyższe wnioski można składać wyłącznie online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

 

Od 1 sierpnia 2020 r. będzie można pobrać i złożyć wnioski w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski można pobrać również klikając poniższy link:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W okresie świadczeniowym 2020/2021 zmienia się kryterium dochodowe rodziny uprawniające do ustalenia świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 800 zł na 900 zł. w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Informację o przyznaniu świadczenia Dobry start Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie przesyłać wyłącznie na wskazany we wnioskach adres poczty elektronicznej.

 

W okresie pandemii koronawirusa zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną !!!

W razie pytań informacje udzielane są pod numerami telefonów:

– 61 29 56 522 – świadczenia rodzinne,

– 61 29 19 128 – świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

– 61 29 19 080 – świadczenie Dobry start

 

 

UWAGA!

W roku 2020 nie składamy nowych wniosków

na świadczenie wychowawcze Rodzina 500 +

 

Świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021 r., a nabór wniosków na nowy okres zasiłkowy w formie elektronicznej rozpocznie się 1 lutego 2021 roku, natomiast w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 roku.

Nie dotyczy to dzieci nowonarodzonych.

 

 

Tabela informująca o terminach wypłaty świadczeń w zależności od terminu złożenia wniosków.

 Rodzaj świadczenia Wniosek Ustalenie prawa i wypłata
 

 

 

Świadczenia rodzinne

 Od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

 

Do dnia  30 listopada
od dnia 1 września do dnia 31 października

 

Do dnia 31 grudnia

 

Od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia Do ostatniego dnia lutego następnego roku
 

 

 

Fundusz alimentacyjny

Od 1 lipca do  dnia 31 sierpnia Do 31 października
Od 1 września do 30 września Do 30 listopada
Od 1 października do 31 października Do 31 grudnia
Od 1 listopada do 30 listopada Do 31 stycznia następnego roku
Od 1 grudnia do 31 stycznia Do ostatniego dnia lutego następnego roku
 

Świadczenie ,,Dobry start’’

 Od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

 

Do dnia  30 września
Od 1 września do 30 listopada 2 miesiące od złożenia wniosku

 

 

 

Font Resize
Contrast