Wydawanie zaświadczeń o dochodzie w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach ul. Jana Pawła II 8, informuje mieszkańców gminy Duszniki, że po nowelizacji przepisów „Prawo ochrony środowiska „, a także poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 111 z późń. zm.), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Żądania wydania zaświadczenia będą przyjmowane za pośrednictwem poczty oraz osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki od poniedziałku do piątku:  w poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek- piątek od 7.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można pozyskać pod numerem telefonu 61 29 19 128. Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej pod adresem: www.opsduszniki.pl.

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i minimalizację ryzyka zakażenia, prosimy o przesyłanie żądania wydania zaświadczenia przede wszystkim za pośrednictwem poczty.

Wzór druku żądania zaświadczenia.

WNIOSEK o zaświadczenie

Klauzula informacyjna.

KI_16_2020

Font Resize
Contrast