Dodatek energetyczny

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791), odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa
domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach.