Kadra

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Leszczak Karolina Kierownik
Tepper Maciej Z-ca Kierownika
Pomoc społeczna  61 29 19 080, 61 29 19 128
 Voss Monika Aspirant pracy socjalnej
Łukaszyk Beata Specjalista pracy socjalnej
Grzeszkowiak Donata Specjalista pracy socjalnej
Edyta Przekop Specjalista pracy socjalnej
Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 61 29 56 522
Szofer Katarzyna Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
Świadczenia wychowawcze  61 29 56 522
Misiak Weronika Inspektor ds. świadczenia wychowawczego
Fundusz Alimentacyjny
Tepper Maciej  zastępca kierownika
Finanse
Napierała Irena Głowny Księgowy
Janusz Lucyna Księgowy

Warsztat Terapii Zajęciowej – 61 29 51 774

Instruktorzy terapii zajęciowej
Kaczmarek Iwona  Kierownik
Krawczyk Iwona
Kuźniak Wiktor
Przewoźny Remigiusz
Miszczuk Beata
Sprzataczka
Szade Karolina