Rejony

Edyta Przekop – specjalista pracy socjalnej
Podrzewie, Niewierz, Sękowo, Wilczyna, Sędzinko, Zakrzewko, Zalesie

Donata Grzeszkowiak – specjalista pracy socjalnej:
Grzebienisko, Sędziny, Ceradz Dolny, Brzoza, Grodziszczko, Wierzeja, Wilkowo, Kunowo, Sarbia, Mieściska

Beata Łukaszyk – specjalista pracy socjalnej:
Duszniki, Młynkowo, Chełminko